Brugeregistrering
Minimumskrav — Karakterer: 8, Tal: 1, Symboler: 1, Store bogstaver: 1
Grundindstillinger
Brugerprofil
Dag-Måned-År, fx 27-01-2019.